sábado, 31 de octubre de 2009

WebQuest sobre igualdade

Amar na diversidade, vivir na igualdade. WebQuest creada por Marcelino Veiguela Fuentes e Esther Mato Méndez do IES Chapela de Redondela que acadou o primeiro premio ás webquest sobre educación afectivo-sexual (Resolución conxunta da Dirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa da Consellería de Educación e da Dirección Xeral de Saúde Pública da Consellería de Sanidade. 31 de mayo de 2007).
Nela faise unha análise da linguaxe sexista nos refráns e letras de cancións centrándose na transmisión de estereotipos e a persecución da homosexualidade e exclusión social de determinadas persoas.

Crea unha campaña. Nesta webquest trátasede concienciar ao alumnado sobre a violencia de xénero e, ao mesmo tempo, coñecer algunhas claves da lenguaxe publicitaria. Ten cinco actividades destinadas a crear unha campaña publicitaria co seu slogan, imaxes e un vídeo cunha banda sonora e voz. Para deseñar a webquest e colocala en internet utilízase WordPress, ferramenta de xestión de blogs.
Está creada como traballo para o e seminario para Diversificación Curricular e PIEE do Berritzegune de Getxo (Bizkaia) polas profesoras Mari Paz Balagué, Adela Fernández e Marta Pelayo e o profesor Patxi García.

8 de marzo: día da muller. Creada por Valle Rodríguez Félix para o alumnado do terceiro ciclo de Educación Primaria, dentro dunha unidade didáctica realizada con motivo do Día Internacional da Muller. Estúdianse as diferenzas entre homes e mulleres nos ámbitos lexislativo, laboral, educativo e periodístico. A clase divídese en catro grupos que se encargan de preparar cada un destes ámbitos e despois expoñen na aula as conclusións a que chegaron.

Dereitos humanos. Preparada por Axial dentro de unha unidade didáctica sobre os dereitos humanos. A principal fonte de información que hai que manexar é o vídeo, en particular os de Human Rights. Tras a visualización dos vídeos o alumnado sacará conclusións sobre as consecuencias positivas que nos aporta o seu complimento. Un dos grupos dedícase aos dereitos da muller.

Rosa Caramelo. Webquest para educación infantil e primeiro ciclo de primaria creada por Rocío Cabanillas. A partir dun conto propón unha serie de actividades que conclúen nun mural colectivo de xoguetes non sexistas e un libro de xogos para a coeducación.
O deseño está moi coidado, con arquivos de son que axudan ao alumnado e indicacións para o profesorado.

No hay comentarios:

Agardo que sexa do voso interese.