martes, 13 de octubre de 2009

¿Por que razón necesitamos diferentes tipos de mapas?

No último boletín de Eduteka fala deste proxecto colaborativo preparado por ePals e traducido ao castelán por Eduteka. Os seus obxectivos son:
  • Usar un mapa físico, un climático e un político para reunir información coa finalidade de formular e responder preguntas sobre un sitio determinado.
  • Utilizar da mellor maneira os correos electrónicos para facer preguntas e atopar respostas, sobre a súa propia ubicación xeográfica e a de outras persoas.
  • Prantexar preguntas sobre xeografía e obter información xeográfica usando unha linguaxe académica e diferentes tipos de mapas.
O proxecto está preparado para traballar nos centros asociados a ePals, pero é fácilmente modificable para adaptalo ás necesidades do noso centro e a outros cos que teñamos relación. Incluso, se non podemos atopar outros centros para facer o traballo, podemos centrarnos nos obxectivos xeográficos e cartográficos aproveitando a idea e os recursos enlazados na páxina.

No hay comentarios:

Agardo que sexa do voso interese.