jueves, 13 de mayo de 2010

XVIII xornadas pedagóxicas do Museo Provincial

XVIII XORNADAS PEDAGÓXICAS DO MUSEO PROVINCIAL DE LUGO
Museos: espazos para ensinar e aprender
Datas: 1, 2 e 3 de xuño de 2010
Lugar: Museo Provincial de Lugo, praza da Soidade, s/n, Lugo
Horas: 12
Organizan: Deputación de Lugo / Museo Provincial de Lugo / Departamentos de Didáctica e Comunicación e Xestión Cultural - Consellería de Educación e Ordenación Universitaria / Centro de Formación e Recursos de Lugo (CFR de Lugo)
Coordinación: Marta Arias López e Antonio Reigosa Carreiras
Participantes:
a.-Profesorado de educación infantil, primaria e secundaria (convocatoria do CFR de Lugo).
b.-Traballadores de museos e persoal de servizos culturais (20 prazas)
Inscricións: Departamento de Didáctica do Museo Provincial de Lugo. Tfno.: 982 242 112 / Fax: 982 240 240 / info@museolugo.org / www.museolugo.org

XUSTIFICACIÓN
O Museo Provincial de Lugo xunto cos outros museos da Rede Museística da Deputación de Lugo e o Centro de Formación e Recursos de Lugo (CFR de Lugo), dependente da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia, organizan estas XVIII Xornadas Pedagóxicas do Museo Provincial de Lugo co obxectivo de contribuír á formación permanente do profesorado que imparte ensinanzas de nivel non universitario e á dos traballadores dos departamentos de educación, didáctica, difusión e comunicación dos museos.
Procuramos a posta en común de ideas, o intercambio de experiencias, a reflexión sobre os procesos educativos, a dinamización pedagóxica, tanto nos centros educativos como nos museos, así como a difusión no ámbito escolar do patrimonio vencellado ao contorno.
Agardamos e desexamos que os distintos relatorios e obradoiros que propoñemos para esta edición baixo o título “Museos: espazos para ensinar e aprender” sexan do interese do profesorado e dos profesionais dos museos, que os coñecementos e propostas destes recoñecidos profesionais revertan en positivo nese proceso que ten como obxectivo final mellorar a atención ao alumnado e aos visitantes dos museos.

OBXECTIVOS
▪ Explorar e analizar as posibilidades didácticas dos recursos dos museos xestionados pola Rede Museística da Deputación de Lugo.
▪ Dar a coñecer ao profesorado estratexias de uso destes recursos.
▪ Fomentar o intercambio de experiencias entre o profesorado e os traballadores de museos.

CONTIDOS
▪ Fomento de actitudes de traballo con recursos dos museos.
▪ Información ao profesorado de cara a un mellor aproveitamento dos recursos didácticos existentes nos museos da Rede Museística da Deputación de Lugo.
▪ Contidos específicos das actividades didácticas que deseñan e programan o Departamento de Didáctica dos museos da Rede Museística da Deputación de Lugo e os doutros museos convidados a participar nestas xornadas.
▪ Propoñer a formación de grupos de traballo.

PROGRAMA
Martes, 1 de xuño de 2010
17:00 h. Entrega de documentación
17:10 h. Inauguración oficial
17:20 h. Presente e futuro do Museo Provincial de Lugo
Relatora: Aurelia Balseiro García, directora do Museo Provincial de Lugo.
18:30 h. Descanso
19:00 h. O teatro dentro do currículo educativo: Proceso creativo (Teoría e práctica)
Relatores: Alba Fernández, Paula Buján e Paloma Lugilde, de Palimoco Teatro.

Mércores, 2 de xuño de 2010
17:00 h. O Museo de Belas Artes da Coruña e a súa proposta educativa
Relator: Manuel Mosquera Cobián, responsable do Departamento de Difusión do Museo de Belas Artes da Coruña
18:00 h. Museos en-redados
Relatora: Encarna Lago González, xerente da Rede Museística da Deputación de Lugo
19:00 h. Descanso
19:30 h. A obra de Castelao. Óptimo instrumento didáctico interdisciplinar
Relatora: María Pilar García Negro, profesora da Universidade da Coruña (UDC) e comisaria da exposición Castelao. A derradeira lección do mestre

Xoves, 3 de xuño de 2010
17:00 h. Aprender nun museo
Relator: Pedro Lavado Paradinas, Xefe do Servizo de Educación e Difusión da Subdirección Xeral da Promoción das Belas Artes, Ministerio de Cultura
18:00 h. Descanso
18:30 h. Taller de maletas de materiais didácticos do Museo Provincial de Lugo
Relator: Pedro Lavado Paradinas, Xefe do Servizo de Educación e Difusión da Subdirección Xeral da Promoción das Belas Artes, Ministerio de Cultura
20:00 h. Presentación dos programas de actividades escolares dos museos da Rede Museística para o curso 2010-2011
Relatores: Persoal dos Departamentos de Didáctica do Museo Provincial de Lugo, Museo Etnográfico de San Paio de Narla, Museo Provincial do Mar e Pazo de Tor
20:30 h. Conclusións sobre as xornadas
Formación de grupos de traballo
21:00 h. Clausura

No hay comentarios:

Agardo que sexa do voso interese.