martes, 7 de abril de 2009

Educación para a cidadanía. Reseñas bibliográficas (I)

Aproveitando que o día está frío comezo a facer unha pequena selección de obras que pola súa temática poden servir de reflexión e utilidade para abordar a nosa labor cotiá. Abordarei, entre outras, temáticas que fan referencia a: resolución de conflictos, mediación escolar, igualdade de xénero, convivencia, valores, dereitos humanos, multiculturalidade e interculturalidade, fracaso escolar, competencia social e cidadá, cooperación,... Tamén poñerei enlaces a videos relacionados con algunhas obras, autores ou remas especiais:
Mal de escuela de Daniel Pennac. Ed. Mondadori, 2008
Mal de escuela aborda a cuestión da escola e a educación desde un punto de vista insólito, o dos alumnos fracasados. Daniel Pennac, prestixioso escritor francés sendo un pésimo estudiante na súa época mezcla así recordos autobiográficos e as súas reflexións acerca da pedagoxía e as disfuncións da institución escolar, sobre a dor de ser un mal estudiante e a sede de aprendizaxe, sobre o sentimento de exclusión e o amor ao ensino. Con humor e tenrura, análise crítica e fórmulas efectivas, ofrece una brillante lección de intelixencia. Mal de escuela é a historia duhna metamorfose. De cómo un mal alumno chega a ser profesor e máis adiante un escritor renombrado.
No seguinte enlace podemos acceder a un video no que se ofrece unha entrevista a dito autor: Video entrevista
Las cinco mentes del futuro de Howard Gardner
Gardner propón cinco mentes que debemos desenvolver e axudar aos nosos fillos e xóvenes a desenvolver para enfrentarnos a un futuro cada vez máis complexo e esixente: a mente disciplinada, a mente sintética, a mente creativa, a mente respetuosa e a mente ética.
Howard Gardner and Five Minds for the Future ( www. video google.com)
Guía de mediación escolar de Mª Carme Boqué Torremorell. Ed. Octaedro
C
omprender os conflictos, comunicarse abertamente, recoñecer e expresar emocións e sentimentos, desenvolver habilidades de pensamento, participar activamente, convivir en paz e redescubrir os procesos de mediación constituien os eixes vertebradores desta obra. Desenvolve un programa de actividades orientadas principalmente hacia Primaria eSecundaria, a toda a comunidad educativa. Presentadas de manera sistemática, práctica e participativa, a súa finalidade é contribuir á construcción de actitudes e valores para a convivencia e crear un entramado humano onde superando as barrerias da incomprensión e a violencia, adultos e xóvenes disfruten do feito de ensinar e aprender.
Nos seguintes pdf podemos ler artigos da mesma autora:
Resolución de conflictos en el aula de Juan Vaello Orts
Este libro pretende aportar algunhas ideas prácticas que sirvan ao educador para afrontar esos conflictos desde un enfoque constructivoe formativo, é dicir, considerando cada conflicto como unha ocasión propicia para transmitir ao alumno habilidades sociais que contribuian á convivencia.
Técnicas e xogos cooperativos para todas as idades de
Xesús R. Jares.
Ed. Xerais
Malia posuíren unha finalidade educativa en si mesmos, os xogos non son neutrais. A través deles podemos aprender uns valores determinados, de aí a importancia de seleccionalos. Os presentados en Técnicas e xogos cooperativos
para todas as idades teñen unha característica especial: aínda que habitualmente nos xogos a competitividade é o elemento que mantén a tensión, neste caso enfatízanse as estratexias cooperativas para a súa execución, de tal xeito que non hai gañadores nin perdedores; todos participan por igual sen quedar ninguén excluído. Estes xogos e dinámicas cooperativas foron utilizados en distintas situacións e con idades diferentes para construír grupos vertebrados desde o mutuo coñecemento, a confianza, a comunicación, a ledicia e a cooperación. Esta obra de Xesús R. Jares resultará moi útil para o profesorado de Educación Infantil, Primaria, Secundaria e da Universidade, así como para os responsables das actividades de educación non formal, tempo libre, asociacionismo, etc. Do mesmo xeito, este libro tamén pode ser utilizado en grupos de diferentes tipoloxías: asociacións de pais e nais, asociacións veciñais, empresas, etc.

No hay comentarios:

Agardo que sexa do voso interese.