viernes, 14 de febrero de 2014

Curso Metodoloxía e recursos para a inclusión

Imaxe de Marta Arias //CC BY-SA

Destinatarios 
Profesorado de educación especial

Normas xerais
Pulsando no seguinte enlace pódese acceder ás normas xerais dentro do  Plan anual de formación do profesorado referentes á criterios de admisión, criterios para a avaliación de actividades e certificación.

Obxectivos

1.Analizar e reflexionar, desde o marco da escola inclusiva, estratexias metodolóxicas que favorezan a adquisición das competencias básicas no ANEAE

2.Revisar e actualizar o coñecemento das distintas posibilidades que ofrecen as TIC na práctica educativa

3.Coñecer estratexias e recursos específicos para o apoio á competencia comunicativa no ANEAE

Contidos

1.A escola inclusiva e o desenvolvemento das competencias básicas no ANEAE.

2.As TIC nos procesos de aprendizaxe e ensinanza.

3.Estratexias metodolóxicas e recursos para o alumnado con dificultades comunicativas.

Profesorado relator
  • 19/02/2014 -  D. Manuel Rey Fernández (Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa): A adaptación curricular nunha atención educativa incluínte do alumnado con necesidade específica de apoio educativo (ANEAE)
  • 26/02/2014 -   D. José Eladio Ferro Fontenla (EOE de Pontevedra): Altas capacidades e xestión de aulas inclusivas
  • 27/02/2014 -  D. José Eladio Ferro Fontenla (EOE de Pontevedra): Altas capacidades e xestión de aulas inclusivas06/03/2014 -  D. Rubén Velasco Fernández (CEE San Cristóbal de Avilés): Utilización de tablets para o traballo con TEA
  • 06/03/2014 -  D. Rubén Velasco Fernández (CEE San Cristóbal de Avilés): Utilización de tables para o traballo conn TEA
  • 12/03/2014 - D. Antonio Alberto Veleiro Vidal (Ceip Sofía Casanova): Dificultades no Desenvolvemento e Atención á Diversidade
  • 20/03/2014 -  D. Rubén Velasco Fernández (CEE San Cristóbal de Avilés): Ferramentas para a elaboración de claves visuais
  • 26/03/2014 -  D. Antonio Alberto Veleiro Vidal (Ceip Sofía Casanova): Trastorno por Déficit de Atención/Hiperactividade. Preguntas frecuentes desde a escola sobre a natureza e características do TDAH
  • 02/04/2014 -  D. Antonio Alberto Veleiro Vidal (Ceip Sofía Casanova): Trastorno por Déficit de Atención/Hiperactividade. Intervención educativa
Asesora responsable da actividade: Marta Arias López


No hay comentarios:

Agardo que sexa do voso interese.