miércoles, 14 de abril de 2010

Auga. Un mundo sedento.

A revista Natural Geographic España publicou este mes unha edición especial dedicada á auga e o drama humano que provoca a súa escaseza. Calcúlase que no ano 2025 mil oitocentos millóns de persoas vivirán en lugares con falta de auga. Neste número podemos ver os artigos:
  • A auga, fonte de vida: onde se fai unha descrición de distintos lugares destacando a influencia da auga na formación da paisaxe. Insiste na importancia de que os que vivimos en lugares sen problemas de sequía temos que darnos conta da importancia da de facer un bo uso da auga.
  • O gran desxeo: estudo dos problemas económicos e sociais que provoca a perda de xeo nos glaciares do Tibet.
  • Augas sagradas: reportaxe fotográfico sobre o uso da auga nos ritos de todas as relixións.
  • O peso da sede: sobre a vida en Etiopía e Kenia, facendo fincapé na dureza das tarefas relacionadas coa busca da auga e cómo recaen fundamentalmente nas mulleres: "Se os millóns de mulleres que teñen que percorrer grandes distancias para ir por auga tivesen unha billa na porta das súas casas, sociedades enteiras transformaríanse."
  • Correntes silenciosas: a fauna de auga doce desaparece máis rápidamente ca de terra ou mar debido á actividade humana: industria e agricultura concentrada ao longo dos ríos, verquidos...
  • A última gota: esperanzador artigo describindo as medidas adoptadas en varias comunidades para reducir o consumo da auga.
Nota: as fotografías deste artigo son propiedade de National Geographic e amósoas como exemplo das que poden atoparse na revista.

Máis información sobre a auga:

No hay comentarios:

Agardo que sexa do voso interese.