viernes, 29 de noviembre de 2013

II Jornada sobre Intercambio de Experiencias sobre Competencias Básicas

II Jornada sobre Intercambio de Experiencias sobre Competencias Básicas

martes, 26 de noviembre de 2013

Enseñar CCSS en el S XXI


Ángel Encinas Carazo, profesor de xeografía e historia do IES  no curso  Historia e mundo actual impartido no CFIE de Palencia é o autor da seguinte presentación:


lunes, 4 de noviembre de 2013

Curso: Ler e escribir, escribir para ler

 Imaxe de Marta Arias Licenza//CC BY-SA

Dende o 16 de outubro estase desenvolvendo no CFR de Lugo o curso Ler e escribir, escribir para ler.
Dita actividade consta de 25 h presenciais e 5 non presenciais onde o profesorado asistente levará á á práctica na aula algún recurso ou contido do desenvolvido no curso.
Obxectivos: 
  • Revisar as investigacións pedagóxicas actuais sobre a adquisición e mellora da competencia comunicativa na escrita de acordo co establecido na LOE.
  • Coñecer propostas e experiencias didácticas de ensino-aprendizaxe da lingua escrita: a mellora da competencia lectora e da expresión escrita.
  • Analizar diferentes enfoques da animación e mellora da lectura e da composición de textos.
Contidos: 
  1. Competencia comunicativa na expresión escrita. Modelos teóricos sobre os procesos de lecto-escritura. A lectura eficaz, a lectura comprensiva, a competencia lectora e o desenvolvemento da competencia na produción de textos.
  2. Os textos. Claves para a selección de textos axeitados para o traballo na aula e as recomendacións de lectura Obradoiro de escrita: fundamentos, técnicas de xeración de ideas, aspectos prácticos (parágrafo, frase, palabra, textura, puntuación, impresión, revisión) e outros condimentos.
  3. Á escritura pola literatura.
  4. Ler e escribir nas novas tecnoloxías (televisión, revistas, cómics, webs,blogs, chat, teléfonos móbiles: novos soportes para os procesos da lectura e a escrita; implicacións didácticas). Boas prácticas na rede. Licenzas ABP.     
O profesorado relator co que contamos é o seguinte:
Ramón Noche Fraga que abordou ao longo de dúas sesións conceptos claves como o uso de boas prácticas na rede, licenzas, ferramentas para a creación de actividades (padle, wordle, ferramentas de Google e o uso da aula virtual Moodle).
 O martes 22 de outubro contamos coa presenza de Carlos Negro Romero que baixo o título da súa docencia A escritura pola literatura. Poemas transformers a totalidade do profesorado asistente creou e sentíose poeta.
Miguel Ángel Curiel presentará diversas estratexias de animación á lectura cun taller de creación poética.

O 6  e o 14 de novembro Xosé Antón Núñez Álvarez abordará a temática interacción lectoescritura na aula.
Fernando Trujillo Sáez dentro do seu relatorio: Ver, ler e escribir. O traballo por proxectos para o desenvolvemento das competencias básicas abordará contidos como:
  • Cambios na aprendizaxe nos albores do século XXI: da Xeración Gutenberg á Xeración Disney
  • A aprendizaxe baseada en proxectos: sentido, valor e estratexias
  • Un exemplo de organización de centros para a aprendizaxe baseada en proxectos: A Semana dos Proxectos.
E para rematar o día 21 de novembro estará connosco Francisco José da Silva Irago (Kiko da Silva) para traballar o cómic.
Agardo que sexa do voso interese.