domingo, 18 de septiembre de 2011

Actividades programadas para o curso 2011-2012

Comezado o novo curso escolar e aínda que con retraso aproveito para notificarvos algunhas das actividades programadas para o curso 2011-2012  que serán coordinadas pola asesoría Lingüística e Social do CFR de Lugo.
Curso: L1101021 Competencia comunicativa e competencia dixital nas áreas de lingua.
Esta actividade desenvolverase no CFR de Lugo dentro do primeiro trimestre.
Recordade que o 22 de setembro remata o prazo para facer a inscrición.
Pulsa para obter máis información sobre a  descrición da actividade.


Obxectivos
1.Contribuír a desenvolver a competencia dixital na área de lingua e literatura.
2.Elaborar materiais didácticos nas, clases de lingua e literatura, aproveitando as posibilidades que ofrecen as TIC.Desenvolver a
3.Valorar e avaliar a repercusión das TIC no desenvolvemento da competencia comunicativa.
Contidos
1.A competencia en comunicación lingüística e a súa relación coas TIC
2.Análise de distintas ferramentas de creación de contidos educativos na rede.
3.Deseño e elaboración de actividades baseadas na rede: usos e aplicación na aula.
4.Uso didáctico das ferramentas da web 2.0. As redes sociais
O curso estará encamiñado a conseguir os obxectivos fixados completándose a teoría coa práctica.

Curso: "Elaboración de materiais didácticos dixitais para a ensinanza-aprendizaxe das ciencias sociais".  Un obxectivo é actualizar ao profesorado abordando contidos e elaborando materiais didácticos dixitais utilizando a plataforma Moodle e abordando os principais recursos que nos ofrece a plataforma e o manexo de ferramentas multimedia. Completarase con experiencias didácticas e exposición de recursos on line.
O curso será eminentemente práctico no que cada asistente dispoñerá dun ordenador e desenvolverase no primeiro trimestre do 2012 no CFR de Lugo
Pulsa para obter máis información sobre a descrición da actividade.
Agardo que sexa do voso interese.