viernes, 24 de enero de 2014

Clases de historia a través do cine e YouTube

De vez en cando podemos oír e ver algo emocionante  nas noticias da nosa televisión.
Moitas persoas xa somos coñecedoras do bo facer de Manolo González no IES Concepción Arenal de Ferrol, pero para as que non o coñecen abaixo poden escoitar esta pequena reportaxe.

 Clases de histoira a través do cine e You Tube

Os meus parabéns de novo.

jueves, 16 de enero de 2014

Curso: Metodoloxía e recursos para a inclusión

Imaxe de Marta Arias CC//BY-SA

Metodoloxía e recursos para a inclusión

CFR, lugar, temporalización e prazas

Referencia: L1301036
Centro de formación e recursos: Lugo
Lugar: CFR de Lugo
Prazas:  20

Destinatarios

Educación especial

Criterios de selección

Os criterios xerais do plan anual de formación
Normas xerais
Pulsando no seguinte enlace pódese acceder ás normas xerais dentro do  Plan anual de formación do profesorado  referentes á criterios de admisión, criterios para a avaliación de actividades e certificación.

Obxectivos

1.Analizar e reflexionar, desde o marco da escola inclusiva, estratexias metodolóxicas que favorezan a adquisición das competencias básicas no ANEAE

2.Revisar e actualizar o coñecemento das distintas posibilidades que ofrecen as TIC na práctica educativa

3.Coñecer estratexias e recursos específicos para o apoio á competencia comunicativa no ANEAE

Contidos

1.A escola inclusiva e o desenvolvemento das competencias básicas no ANEAE.

2.As TIC nos procesos de aprendizaxe e ensinanza.

3.Estratexias metodolóxicas e recursos para o alumnado con dificultades comunicativas.

Profesorado relator

En breve confirmarase a relación do profesorado relator.

Asesora responsable da actividade

Asesora:  Marta Arias López

Enderezo Electrónico:  cfr.lugo.linguisticosocial@edu.xunta.es
Agardo que sexa do voso interese.