domingo, 23 de mayo de 2010

Castelao: A derradeira lección do mestre

Onte fun ver a exposición Castelao: A derradeira lección do mestre. Dita exposición vai estar aberta ata o día 10 de xullo de 2010 no Museo Provincial de Lugo. Nela podemos ver obras feitas entre os anos 1936 e 1950, anos nos que o autor estivo exiliado. Ademais dos debuxos e gravados podemos ver manuscritos orixinais, as súas lentes, varios autorretatos, máscaras usadas no estreno "Os vellos non deben namorarse" e varios audiovisuais.
Coincidindo coa exposición presentouse unha sala permanente de obras de Castelao.
Máis información:

miércoles, 19 de mayo de 2010

Guerreiros de Terracota de Xian

Grupos de Flickr

Paseando polas fotos de Flickr deume por mirar nos grupos. Hai moitos que poden ser de utilidade nas clases de ciencias sociais. Aquí poño algúns dos que máis me chamararon a atención.

Patrimonio de Galicia
: 580 membros e máis de 10000 imaxes
"Sempre crin que somos produto da Historia, con maiúscula. Talvez non houbo elección ou tal vez si, pero estamos aquí, onde chegamos. Desde antes de Breogán, cada un de nós ama ou amou esta terra a súa maneira e esta terra ten hoxe este Grupo para devolver a Galicia, como o queira facer, o que ela lle prestou antes: parte da súa Historia."Arquitectura contemporánea en Galicia
: 127 membros con 414 fotos
"Este é un grupo para fotos que mostren a arquitectura contemporánea en Galicia."


Caminhadas/caminatas/andainas: 338 membros e case 4000 fotos
"Este grupo abrange fotos de caminhadas ou fotos de lugares mais naturais ou rurais, aprazíveis, e onde se pode fazer uma caminhada. Pretende abranger Portugal e a Galiza (Galicia).
Pretende-se que sirva para documentar caminhadas e também para vermos dicas de lugares e trilhos interessantes para se fazer caminhadas."

jueves, 13 de mayo de 2010

XVIII xornadas pedagóxicas do Museo Provincial

XVIII XORNADAS PEDAGÓXICAS DO MUSEO PROVINCIAL DE LUGO
Museos: espazos para ensinar e aprender
Datas: 1, 2 e 3 de xuño de 2010
Lugar: Museo Provincial de Lugo, praza da Soidade, s/n, Lugo
Horas: 12
Organizan: Deputación de Lugo / Museo Provincial de Lugo / Departamentos de Didáctica e Comunicación e Xestión Cultural - Consellería de Educación e Ordenación Universitaria / Centro de Formación e Recursos de Lugo (CFR de Lugo)
Coordinación: Marta Arias López e Antonio Reigosa Carreiras
Participantes:
a.-Profesorado de educación infantil, primaria e secundaria (convocatoria do CFR de Lugo).
b.-Traballadores de museos e persoal de servizos culturais (20 prazas)
Inscricións: Departamento de Didáctica do Museo Provincial de Lugo. Tfno.: 982 242 112 / Fax: 982 240 240 / info@museolugo.org / www.museolugo.org

XUSTIFICACIÓN
O Museo Provincial de Lugo xunto cos outros museos da Rede Museística da Deputación de Lugo e o Centro de Formación e Recursos de Lugo (CFR de Lugo), dependente da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia, organizan estas XVIII Xornadas Pedagóxicas do Museo Provincial de Lugo co obxectivo de contribuír á formación permanente do profesorado que imparte ensinanzas de nivel non universitario e á dos traballadores dos departamentos de educación, didáctica, difusión e comunicación dos museos.
Procuramos a posta en común de ideas, o intercambio de experiencias, a reflexión sobre os procesos educativos, a dinamización pedagóxica, tanto nos centros educativos como nos museos, así como a difusión no ámbito escolar do patrimonio vencellado ao contorno.
Agardamos e desexamos que os distintos relatorios e obradoiros que propoñemos para esta edición baixo o título “Museos: espazos para ensinar e aprender” sexan do interese do profesorado e dos profesionais dos museos, que os coñecementos e propostas destes recoñecidos profesionais revertan en positivo nese proceso que ten como obxectivo final mellorar a atención ao alumnado e aos visitantes dos museos.

OBXECTIVOS
▪ Explorar e analizar as posibilidades didácticas dos recursos dos museos xestionados pola Rede Museística da Deputación de Lugo.
▪ Dar a coñecer ao profesorado estratexias de uso destes recursos.
▪ Fomentar o intercambio de experiencias entre o profesorado e os traballadores de museos.

CONTIDOS
▪ Fomento de actitudes de traballo con recursos dos museos.
▪ Información ao profesorado de cara a un mellor aproveitamento dos recursos didácticos existentes nos museos da Rede Museística da Deputación de Lugo.
▪ Contidos específicos das actividades didácticas que deseñan e programan o Departamento de Didáctica dos museos da Rede Museística da Deputación de Lugo e os doutros museos convidados a participar nestas xornadas.
▪ Propoñer a formación de grupos de traballo.

PROGRAMA
Martes, 1 de xuño de 2010
17:00 h. Entrega de documentación
17:10 h. Inauguración oficial
17:20 h. Presente e futuro do Museo Provincial de Lugo
Relatora: Aurelia Balseiro García, directora do Museo Provincial de Lugo.
18:30 h. Descanso
19:00 h. O teatro dentro do currículo educativo: Proceso creativo (Teoría e práctica)
Relatores: Alba Fernández, Paula Buján e Paloma Lugilde, de Palimoco Teatro.

Mércores, 2 de xuño de 2010
17:00 h. O Museo de Belas Artes da Coruña e a súa proposta educativa
Relator: Manuel Mosquera Cobián, responsable do Departamento de Difusión do Museo de Belas Artes da Coruña
18:00 h. Museos en-redados
Relatora: Encarna Lago González, xerente da Rede Museística da Deputación de Lugo
19:00 h. Descanso
19:30 h. A obra de Castelao. Óptimo instrumento didáctico interdisciplinar
Relatora: María Pilar García Negro, profesora da Universidade da Coruña (UDC) e comisaria da exposición Castelao. A derradeira lección do mestre

Xoves, 3 de xuño de 2010
17:00 h. Aprender nun museo
Relator: Pedro Lavado Paradinas, Xefe do Servizo de Educación e Difusión da Subdirección Xeral da Promoción das Belas Artes, Ministerio de Cultura
18:00 h. Descanso
18:30 h. Taller de maletas de materiais didácticos do Museo Provincial de Lugo
Relator: Pedro Lavado Paradinas, Xefe do Servizo de Educación e Difusión da Subdirección Xeral da Promoción das Belas Artes, Ministerio de Cultura
20:00 h. Presentación dos programas de actividades escolares dos museos da Rede Museística para o curso 2010-2011
Relatores: Persoal dos Departamentos de Didáctica do Museo Provincial de Lugo, Museo Etnográfico de San Paio de Narla, Museo Provincial do Mar e Pazo de Tor
20:30 h. Conclusións sobre as xornadas
Formación de grupos de traballo
21:00 h. Clausura

martes, 11 de mayo de 2010

Atlas virtuais

Nesta presentación Jordi Vivancos explica como foi evolucionando a representación da terra desde o mapa de Anaximandro do século VI a.C. ata os nosos días con ferramentas como Google Earth.
Vivancos propón varias actividades que podemos crear usando mapas e atlas virtuais: earthquest, geoquest, xogos xeográficos interactivos e wikiatlas. O futuro parece moi prometedor: actividades con realidade virtual, xeografía fantástica, realidade aumentada...

viernes, 7 de mayo de 2010

A poboación no medio rural

Esta noticia vina no telediario da 1 de Televisión Española o pasado luns. Falaba da distribución da poboación por sexos: mentres o número de mulleres é maior co de homes, no medio rural a proporción é a inversa, chegando a 10 homes por cada 6 mulleres.
A reportaxe está rodada en Friol. Nela analízanse as causas que levaron ás mulleres a despraxarse ás cidades.Máis información:

lunes, 3 de mayo de 2010

¿Que reto queres facer realidade no 2030?

A Agencia Ciudadana de Ciencia e Innovación é unha iniciativa da Fundación Española para a Ciencia e a Tecnoloxía (FECYT) e o Ministerio de Ciencia e Innovación co obxectivo de sensibilizar aos cidadáns sobre o valor da ciencia e a innovación. Estes días están recollendo a opinión dos cidadáns sobre os retos científicos que poden modificar a nosa vida no ano 2030.
Podemos votar por un dos 14 retos propostos por personalidades do mundo da ciencia e a innovación como Anna Cabré, Margarita Salas, Paulina Beato ou Jane Goodall. A votación está aberta ata 26 de maio e os resultados serán presentados aos ministros de Ciencia e Innovación durante o Consello de Competitividade da UE.
Entre os proxectos presentados están as tecnoloxías para axudar ás persoas maiores, tratamentos médicos personalizados grazas á xenética, cidades máis cómodas, accesibles e ecolóxicas, aproveitar as TIC e internet en beneficio da educación ou unha agricultura menos agresiva co medio ambiente.
Na páxina da axencia podemos ver vídeos onde se explican os retos e materiais para descargar.

Para promover a iniciativa entre os mozos e mozas hai un acceso para escolas onde podemos inscribir a nosa clase. Esta actividade está dirixida ao alumnado de secundaria, bacharelato e formación profesional e pretende a proposta de novos retos e a súa evaluación atendendo ao seu impacto sobre a poboación, factibilidade, coste e importancia social.
Os grupos escolares entrarán no sorteo dunha viaxe de 3 días para unha clase de estudantes de ata 35 persoas a un lugar de España no que se visitará unha grande instalación relacionada coa Ciencia e a Innovación.
Para realizar esta actividade é necesario descargar os materiais: Entre as persoas que participen na votación e cubran o formulario de datos sortearase unha viaxe de 5 días para 2 persoas a un lugar de Europa no que se visitará unha grande instalación relacionada coa Ciencia e a Innovación.

Agardo que sexa do voso interese.